درباره ما

درباره پرورش ملکه دانش

درباره پرورش ملکه برادران دانش

پرورش ملکه برادران دانش با ۱۵ سال سابقه زنبورداری
تولید کننده بهترین ملکه های باکره
جفت خورده با خلوصیت بالا
و تلقیح مصنوعی با بهترین کیفیت
با بهگیزنی بهترین نژاد ها جز تولید کننده برتر در ایران می باشد