شیپور یا آواز ملکه باکره

شیپور یا آواز ملکه باکره

شیپور یا آواز ملکه باکره

وقتی یک زنبور عسل از شفیره به طور کامل بیرون بیاید صدای خود را تغییر داده و با صدای بلندی شبیه بوق شیپور که به آواز ملکه باکره معروف است به زنبورهای کارگر اطلاع میدهد که یک ملکه جدید و آماده باروری است و میتواند کندو را به دست بگیرد.

زنبورها وقتی از ملکه خودشون راضی نباشن یعنی ملکه وظایف خودش رو به خوبی انجام نده ملکه رو خیلی محترمانه و آروم عوض می کنند.

زنبورها وقتی از ملکه خودشون راضی نباشن یعنی ملکه وظایف خودش رو به خوبی انجام نده ملکه رو خیلی محترمانه و آروم عوض می کنند.

زنبورها وقتی از ملکه خودشون راضی نباشن یعنی ملکه وظایف خودش رو به خوبی انجام نده ملکه رو خیلی محترمانه و آروم عوض می کنند.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دسته بندی


اطلاعات تماس


ساعات کاری


شنبه
8:00 تا 16:00
یک شنبه
8:00 تا 16:00
دو شنبه
8:00 تا 16:00
سه شنبه
8:00 تا 16:00
چهار شنبه
8:00 تا 16:00
پنج شنبه
8:00 تا 14:00
جمعه ها
8:00 تا 14:00